UMENIE POVEDAŤ NIE

Druhí často a radi prekračujú naše hranice. My sa musíme naučiť s kľudom na srdci im povedať “nie”. Korene tohto problému siahajú hlboko do nášho detstva, kedy sme museli poslúchať. Kedy každý odpor smeroval k bitke, kriku a podobne. Veľmi rýchlo sme sa naučili, že...